phim tai lieu My: "Declassified: Viet Cong" p1/5

Phim tai lieu My: "Declassified: Viet Cong" p2/5  

The Viet Cong 1965-1967 - part 1

The Viet Cong 1965-1967 - part 2

創作者介紹
創作者 海上特別勤勞隊 的頭像
海上特別勤勞隊

越南南方解放陣線俱樂部

海上特別勤勞隊 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()